Testületi ülés
Dátum: December 18, kedd, 10:37:20
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete
2018. december 20-án (csütörtökön) délután 15:00órai
kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására (írásbeli) Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2019. évi célok meghatározására (írásbeli)
  Előterjesztő: Barta Ferenc aljegyző
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervére (írásbeli)
  Előterjesztő: Barta Ferenc aljegyző
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város 2019. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés tervezetéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Előterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2018. december 1 – 2019. február 28. időszakra vonatkozó pályázathoz (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére adomány nyújtásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés új településrendezési terv elkészítéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 77/2018 (VI.24.) Kt. határozat módosításához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 - Külterületi helyi közutak fejlesztése Kunhegyesen című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához és az eljárás megindításához valamint a Közbeszerzési Terv módosítása (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében”című pályázat kapcsán hozott 206/2017 (IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez valamint a megvalósításához szükséges pénzügyi vezető kiválasztásához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 251/2017 (XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat módosításához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a  „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 252/2017 (XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat módosításához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=946