Testületi ülés
Dátum: December 08, péntek, 11:08:07
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete
2017. december 14-én (csütörtökön) délután 15:00 órai
kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye:Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 39.

N A P I R E N D


Bejelentések
Kérdések, interpellációk

  Bejelentések
  Kérdések, interpellációk

   Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosításáról (írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

   Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2018. évi célok meghatározására (írásbeli)
   Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
   Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

   Javaslat az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervére (írásbeli)
   Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi munkatervének elfogadására (
   írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

   Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés tervezetéről (
   írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

   Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
    
   Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről (írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés
   Bojti Imre és Bojti Attila (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérleti szerződés módosításáról (írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés
   Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek vagyonértékelésről (írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés ASP csatlakozási szerződés megkötéséről (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázatban toborzó, mentoráló munkatárs megbízására vonatkozó 207/2017.(IX.21.) Kt. határozat módosítására (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázat költségvetésének aktualizálására (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Előterjesztés az őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
   (írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
   Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

   Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester

   Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.”  és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról és a meghívandó gazdasági szereplők kiválasztásáról (írásbeli)

   Előterjesztő: Szabó András polgármester 

   Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi alapítói támogatás kiegészítéséről (
   írásbeli)
   Előterjesztő: Szabó András polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

   Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=876