Testületi ülés
Dátum: Szeptember 08, péntek, 12:01:43
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete
2017. szeptember 12-én (kedden) délután 15:00 órai
kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Tájékoztató 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város a helyi építési szabályzatáról szóló 3/2011.(I.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása és a 7/2011.(I.25.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Beszámoló a 2017. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. év II. negyedévi tevékenységéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés 2017. évi elnyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a választások technikai feltételeinek biztosításában való közreműködésre (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére szóló Közétkeztetést Pályázó Kft-vel kötött szerződés módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges tervezői feladat ellátásához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a TOP-3-2-1-15-JN1-2016-00005 " azonosító számú, Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása" című pályázatban megvalósuló beruházás műszaki ellenőrének kiválasztásához(írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha SZMSZ, házirend és pedagógiai program módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Bojti Attila és Bojti Imre egyéni vállalkozókkal (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kötött bérleti szerződések módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=859