Tájékoztató
Dátum: Február 17, kedd, 11:16:02
Téma: Hírek Kunhegyesről


TÁJÉKOZTATÓ

Kunhegyes Város Önkormányzata települési támogatásról szóló rendelet-módosítás megalkotásáról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul, mely átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó személyek részére.

Ezúton is tájékoztatjuk a kunhegyesi lakosokat, hogy a képviselő-testület 2015. február 12-én módosította a helyi szociális rendeletétaz Önkormányzatnál igényelhető szociális támogatásokról.
A 4/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet a www.njt.hu oldalon is elérhető az Önkormányzati Rendeletek aloldalon a következő hivatkozással: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg7ed4dr7eo0dt9ee0em9cj2ce1cc2bz5ce6ce5g a benne foglalt információkkal.

A Nemzeti Jogszabálytárban a rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege is elérhető a következő:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed6dr1eo8dt7ee6em9cj2ce7cc6by9bz2cd7n hivatkozásra kattintva a felnyíló ablakban közzétett egységes szerkezetű rendelet megnyitásával.

 

Kunhegyes, 2015. február 17.

Dr. Pénzes Tímea s.k.
jegyző

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=674