ÓVODAI felvételre jelentkezés
Dátum: Február 13, csütörtök, 09:05:52
Téma: Hírek Kunhegyesről


HIRDETMÉNY

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a
2014/2015-ös nevelési évre az ÓVODAI felvételre jelentkezés

Időpontja:                 2014. április 22-23. (kedd és szerda)
Naponta 8– 17óráig.

Helye:             Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
                            (Hajnal Úti Tagóvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)A város valamennyi óvodás korú gyermekét a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év (2014. szeptember 1.) kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.

A 2014/2015-ös nevelési évre kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2014. december 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után.

Az a szülő, akinek gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:

  • Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A felvételi körzetek elérhetők a >>ide<< kattintva..

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt.
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni.
A kérelmet Kunhegyes Város Jegyzőjének kell címezni.
Kunhegyes Város JegyzőjeA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=597