Ebösszeírás
Dátum: November 28, csütörtök, 15:36:52
Téma: Hírek Kunhegyesről


F E L H Í V Á S
Tisztelt kunhegyesi Lakosok!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Kunhegyes Város Önkormányzata Kunhegyes Város közigazgatási területén az ebösszeírással kapcsolatos feladatok elvégzésével a „Kunhegyes Városért” Közalapítványt bízta meg.

A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem a Kunhegyes Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt legkésőbb 2013. december 31. napjáig eljuttatni szíveskedjen.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány , Kunhegyes, Ady Endre utca 3. szám alatti ügyfélszolgálatán és Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának a Főportáján illetve a www.kunhegyes.hu weboldalról letölthető. A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után alá kell írni. Az aláírással ellátott adatlapokat csatolni kell az elektronikus levélhez, melyet az ebnyilvantartas@kunhegyes.hu e-mail címre kell elküldeni.

A kitöltéssel kapcsolatban a 59/530-500/154 es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton postacím: „Kunhegyes Városért” Közalapítány 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
  • a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 5340 Kunhegyes, Ady Endre utca 3. szám alatti Ügyfélszolgálati épületében elhelyezett gyűjtőládába,
  • a Kunhegyes Város Önkormányzata. faxszámára: 59/326-057
  • elektronikusan az ebnyilvantartas@kunhegyes.hu címre megküldve
  • Kunhegyes piaccsarnokban elhelyezett gyűjtőládába


Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

  • személyesen vagy postai úton a Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. szám
  • a Kunhegyes Város Önkormányzata faxszámára: 59/326-057
  • elektronikusan az ebnyilvantartas@kunhegyes.hu címre megküldve.


Együttműködését köszönöm!
Dr. Pénzes Tímea jegyző

„Ebösszeíró adatlap”
/kitölthető/

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2013.” nyomtatványhoz


A kitöltéshez szükséges az eboltási könyv!Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=584