Testületi ülés
Dátum: Január 21, péntek, 11:31:48
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. január 25-én (kedden) délután 15 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N DBejelentések:
Kérdések, interpellációk

•  Javaslat a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) rendelet módosítására (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

•  Előterjesztés Kunhegyes Város Településrendezési Tervének jóváhagyásáról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

•  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi takarékossági intézkedéséről (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági Egészségügyi és Sport Bizottság

•  Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programjának elfogadására (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági Egészségügyi és Sport Bizottság

•  Javaslat Tiszagyenda Község Önkormányzatával történő egyeztetés kezdeményezésére, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai Tagintézménye 5-8. évfolyamának behozataláról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

•  Előterjesztés Péter István ingatlan-felajánlási kérelméről (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

•  Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

•  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. IV. negyedévi tevékenységéről (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője

•  Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-2010-001 program keretében katolikus templom felújítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő támogatási igény benyújtásához (kizárólag ár- és belvíz miatti védekezési költségek vonatkozásában) (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű Támogatási Szerződésében a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjának változtatásához (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés II. sz. módosításáról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés a Kunhegyesi Katolikus Egyházközség feszület állításáról szóló kérelme tárgyában (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés a „Kunhegyesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat” támogatás iránti kérelmére (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés a mikrotérségi tornateremben lévő büfé és ruhatár helyiség bérletének meghirdetéséről (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata által üzemeltetett két főzőkonyha mindennapi működéséhez szükséges szárazáruk, hús és mirelit áruk beszállítása tárgyában kötött szállítási szerződések meghosszabbításáról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

•  Előterjesztés a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal 2002. január 22-én kötött Együttműködési Megállapodás felmondásáról (írásbeli)
Előterjesztő : Szabó András polgármester

Javaslat időszerű feladatok megoldására

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=377