Testületi ülés
Dátum: December 10, péntek, 18:31:11
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2010. december 15-én (szerdán) délután 16:00 órai kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések:
Kérdések, interpellációk

  1. Javaslat a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.15.) rendelet módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  3. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Képviselőtestület valamennyi bizottsága
  4. Javaslat a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) rendelet módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  5. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat szociális alapellátásának működéséhez szükséges kiadások 2011. évi csökkentésére (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  6. Előterjesztés az önkormányzat hatáskörébe tartozó 2011. évi díjak megállapítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  7. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  8. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározására (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  9. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  10. Javaslat Kunhegyes város 2011. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetére (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  11. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi munkatervének elfogadására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  12. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év I. félévi kulturális- és sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  13. Előterjesztés a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2009-0001 kódszámú pályázathoz kapcsolódó településszintű könyvvizsgálói feladatok ellátásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  14. Előterjesztés a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2009-0001 kódszámú pályázathoz kapcsolódó településszintű projektmenedzsment feladatok ellátásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  15. Előterjesztés „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” elnevezésű ÉAOP-5.1.1/G-2010-001 számú program keretében történő „Hidra” szökőkút-szobor megalkotása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  16. Előterjesztés Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  17. Előterjesztés a „Munkásőrbázis” ingatlan versenytárgyalásának eredményéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  18. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.1/G-2010-001 számú „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  19. Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2010. (IV.7.) OKM rendelet e alapján benyújtott pályázat jóváhagyásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  20. Előterjesztés a 13/2010. (III.19.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázat jóváhagyásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  21. Előterjesztés a 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 2.§-a szerinti felzárkóztató oktatás támogatására benyújtott pályázat jóváhagyására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  22. Javaslat időszerű feladatok ellátására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=370