Tájékoztatás
Dátum: Július 25, kedd, 10:00:35
Téma: Hírek Kunhegyesről


gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy az egyes szociálisan rászorult
családok 2006. évi gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI. 29.) Kormány rendelet
alapján az alábbi személyek jogosultak a gázár támogatásra:
- akik fogyatékossági támogatásban, vagy
- magasabb összegû családi pótlékban részesülnek, illetõleg
- nagycsaládos személyek,
amennyiben háztartásukban:
a./ az éves háztartási célú gázfogyasztás meghaladja az 51.000 MJ-t, de nem éri el a 170.000 MJ-t és
b./ az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszeg
ének 200 %-át (51.600,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át (77.400,-Ft).
A támogatáshoz szükséges kérelem nyomtatványt a Magyar Államkincstár 2006. augusztus 1-ig fogja eljuttatni
a kormányrendeletben meghatározott személyek részére.
A kérelem nyomtatványt kitöltve, legkésõbb 2006. október 31-ig lehet benyújtani Kunhegyes Város Polg
ármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Kunhegyes, Kossuth L. út. 58.).

A kérelemhez mellékelni kell:
- a fogyatékossági támogatás, illetve a magasabb összegû családi pótlék vagy nagy családosként igénybe
vett családi pótlék folyósítását igazoló iratot vagy annak fénymásolatát,
- elõzõ havi jövedelemre vonatkozó adatokat igazoló iratot vagy annak fénymásolatát,
- kérelem benyújtását megelõzõ hónapra kiállított gázszámlát (részszámlát), illetve - ha a társasház egy
közös gázmérõvel rendelkezik - a közös képviselõ vagy a képviselettel megbízott személy vagy szervezet
által kiadott igazolást a gázmérõ azonosító számáról.
Kunhegyes, 2006. július 10.
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=81