Testületi ülés
Dátum: Február 05, péntek, 12:54:48
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete
2016. február 11-én (csütörtökön) délután 15:00 órai kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések
Kérdések, interpellációk

  Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Vincze László alpolgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Megtárgyalja: képviselőtestület valamennyi munkabizottsága
  Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Megtárgyalja: képviselőtestület valamennyi munkabizottsága
                            érdekképviseleti szervek
  Előterjesztés a 2016/2017-es tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés 2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes város 2015. évi II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés meghosszabbításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrőrs működési feltételeinek biztosítása céljából (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a 06/5. hrsz-ú ipari terület gázellátási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a megvalósult közművek üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról és nyilatkozattételről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Hooligans élő nagykoncertjéhez kapcsolódó szerződés megkötéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés „TOP 1.4.1.-15” felhívás keretein belül a Városi Bölcsőde épület bővítéséhez, felújításához, építési engedélyezési terv készítésére tervező kiválasztásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez a 2016. február 02 – 2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Javaslat időszerű feladatok megoldására

 A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=752