Testületi ülés
Dátum: Október 22, csütörtök, 15:01:16
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. október 27-én (kedden) délután 15:00 órai kezdettel tartja
soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések
Kérdések, interpellációk 

  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év III. negyedéves tevékenységéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó József csoportvezető
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi működéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Beszámolót készíti: Fábián-Major Anikó óvodavezető
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2015/2016-os nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Előterjesztés az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Beszámolót készíti: Kovácsné Lázár Elvira igazgató
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 2016. január 1. napjától hatályos módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes, Arany János utca 29. és Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 84. szám alatti ingatlanokon végzett felújítások térítés nélküli átadásáról a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány részére (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés 3. számú módosítás kiegészítésének jóváhagyásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a Kunhegyes, Kálvin utca 1. szám alatti ingatlan fűtés korszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 10., 12., 14., 16. szám alatti beépítetlen területek fejlesztéséhez hozzájárulásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=729