Testületi ülés
Dátum: December 16, hétfő, 13:07:08
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. december 19-én (csütörtök) délután 15:00 óraikezdettel tartja soron következő ülését,melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések:
Kérdések, interpellációk

  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete és a gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 30/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelete módosítására. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotására. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. év I. félévi munkatervének megállapítására. (írásbeli)
  Előterjesztő:Szabó András polgármester
  Előterjesztés Kunhegyes város 2014. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetére. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetére. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkatervének elfogadására. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működtetéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat eredményére. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés I. számú módosítására. (írásbeli)
  Előterjesztő:Szabó András polgármester
  Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. évi támogatási előlegére. (írásbeli)
  Előterjesztő:Szabó András polgármester
  Előterjesztés integrált számviteli információs rendszer bevezetésére a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalban (írásbeli)
  Előterjesztő:Szabó András polgármester
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2014. évi célok meghatározására. (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  Előterjesztés az óvadéki célú kötvényforrás fejlesztési célú kötvénnyé történő átalakítására. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervére. (írásbeli)
  Előterjesztő:Szabó András polgármester
  Javaslat időszerű feladatok megoldására.


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=589