Testületi ülés
Dátum: December 21, hétfő, 11:13:20
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december 22-én (kedden) délután 14.30 óraikezdettel tartja soros ülését,melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 

N A P I R E N D
Bejelentések:
Kérdések, interpellációk     

1. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 31/2004.(VII.16.) számú rendelet módosítására. (írásbeli)
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2. Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló 35/2004.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. (írásbeli)
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3. Előterjesztés a 2010. évi önkormányzati közüzemi ivóvíz-és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet megalkotására. (írásbeli)
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4. Előterjesztés a 2/2009.(II.13.) számú szociális rendelet módosítására. (írásbeli)
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság

5. Előterjesztés Kunhegyes Város 2010. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervéről. (írásbeli)
Előterjesztő:   Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

6. Előterjesztés a Tomajmonostorai Tagóvodában egységes óvoda-bölcsődei ellátás megvitatására. (írásbeli)
Előterjesztő:   Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

7. Előterjesztés a Mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítási, bővítési munkáinak műszaki ellenőri megbízása tárgyában.
(írásbeli)

Előterjesztő:   Szabó András polgármester

8. Előterjesztés a 2009. évi informatikai normatíva keretében a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola számára számítástechnikai berendezések és oktatóprogramok beszerzéséről. (írásbeli)
Előterjesztő:   Szabó András polgármester

9.   Előterjesztés a 2010/01. számú téli-tavaszi közmunkaprogram pályázatról. (írásbeli)
Előterjesztő:   Szabó András polgármester

10. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. évi I. félévi munkatervének megállapítására. (írásbeli)
Előterjesztő:   Szabó András polgármester

11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál végrehajtandó létszámcsökkentésről.(írásbeli)
Előterjesztő: Szabó András polgármester

12. Előterjesztés a 2010. évi köztisztviselői teljesítményértékelés követelmény céljainak meghatározására. (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző 

13. Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések.A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=298