Taggyűlés
Dátum: április 16, szerda, 15:12:31
Téma: Rendezvények Kunhegyesen


Meghívó

a Kunhegyesi Csatornaberuházó Viziközmű Társulat soros Közgyűlésére

Tájékoztatom a Kunhegyesi lakosokat, hogy a Csatornaberuházó Viziközmű Társulat

2008. április 29-én (kedden) 17 órakor

a Művelődési Központ (Kunhegyes, Szabadság tér 7.) nagytermében

tartja soros közgyűlését, amelyre szeretettel meghívunk minden Társulati tagot.

(A Társulat tagja: a társulat érdekeltségi területén ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.)Napirendi pontok:

Tájékoztató a csatorna-beruházás folytatásának jelenlegi helyzetéről.


Előadó: Rózsa Lajos a Társulat elnöke Küldöttek megválasztása. (A jelenlegi Küldöttek 2003. áprilisában lettek megválasztva, az alapszabály szerint mandátumuk 5 évre szólt.)
Előadó: a levezető elnök

Egyebek

A Közgyűlés határozatképessége az Alapszabály szerint: „A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok (vagy írásos meghatalmazással rendelkező képviselőik) érdekeltségi egység arányában számított 51%-a jelen van.

Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a 8 napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés a megjelentek számára és érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes, az eredeti (fenti) napirendben szereplő ügyekben. A második Közgyűlés összehívása az eredeti (ezen) meghívóval történik.”

Amennyiben az április 29-én 17 órakor tartandó Közgyűlés határozatképtelen, úgy a második Közgyűlés időpontja ugyanaznap, tehát 2008. április 29-e 17 30 – kor az eredeti helyszínen, a Művelődési Központ nagytermében.

Kelt: 2008. április 5.

Üdvözlettel az Intézőbizottság nevében:

Rózsa Lajos elnök s.k.

Tisztelt Kunhegyesiek!

Mivel biztos sokan vannak, akik a fenti meghívóban jelzett közgyűlésen nem tudnak részt venni, ezért itt írásban is tájékoztatom a lakosokat csatorna-beruházás folytatásáról.

Mint azt a Kunhegyesi Híradó újság februári számában leírtam, Kunhegyes önkormányzata Abádszalókkal közösen nyújtotta be pályázatát mindkét település teljes csatornahálózatának kiépítésére, és egy új közös szennyvíz-tisztító telep építésére. E pályázat úgynevezett kétfordulós pályázat, amelynek az első fordulóját sikeresen vették a két város tervei, erről márciusban értesítették az önkormányzat vezetését.

A következő forduló ez év nyarán várható, addig részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, benyújtani.

Tehát reális az esély arra, hogy egy eredményes második forduló után akár a következő évben, 2009-ben elkezdődhet a beruházás.

A második forduló eredményeiről is a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat.

Rózsa Lajos s.k.A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=178