Testületi ülés
Dátum: Szeptember 09, csütörtök, 09:57:12
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete
2021. szeptember 9-én (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk  Előterjesztés a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi II. félévi munkatervének megállapításáról szóló 90/2021.(VII.09.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztés a 2021. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. év II. negyedévi tevékenységéről (írásbeli)
  Előterjesztő: „Kunhegyes Városért” Közalapítvány elnöke
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes, 0101/4. hrsz-ú ingatlanra vízvezetési szolgalmi jog alapításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában elnyert pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztásához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában elnyert pályázat kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok ellátáshoz (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a Videoton Holding Zrt. és Kunhegyes Város Önkormányzata között a Kunhegyes, külterület 06/5. helyrajzi számú ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosításáról a hátralévő vételárrészletek egy összegben történő megfizetésére (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes külterület 06/5. helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítése (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Mihály napi Sokadalom rendezvényen történő hangosítás és színpad biztosítás szolgáltatásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Mihály napi Sokadalom rendezvény keretében történő tűzijáték szolgáltatás biztosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes város 2021. évi Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez szervező kiválasztásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Mikrotérségi Tornaterem bérbeadására a Karcagi Tankerületi Központ részére a 2021/2022. tanévre (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a víziközmű-rendszer 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei jóváhagyásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1105