TAGS-Skyblue

llsplyzatok 2023.09.11.

     

Veszélyhelyzet

JOGPONT információ

T?j?koztat?k

Testületési és bizottsági ülések jegyzõkönyvei

Hatályos rendeletek

Közérdekû adatok

Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas


Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas Zaro Szakmai Velemenyezes


Integrált Településfejlesztési stratégia

Termofolddel kapcsolatos hirdetmenyek

Kunhegyes Városi Bölcsõdei intézmény felújítása és férõhely bõvítése” címû, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettõl fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelû, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelû, Zöld város kialakítása

Tûzvédelmi tájékoztató


Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelõ rendszer

2009. évi CXXII. törvényben elõírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelmérõl
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendõrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthetõ nyomtatványok

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetõség
Strandfürdõ

Képgalériák
Tornaterem alapkõletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmû Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésrõl
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvérõl
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlõségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítõ Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekû információk
Közérdekû adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák

A település kitüntetettjei
ITS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁS
Ideje: Jlius 15, szombat, 10:47:16 Szerz: admin

Hírek Kunhegyesrõl

HIRDETMÉNY

KUNHEGYES
város

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁS

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ


Tisztelt Érdeklõdõk!

A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusban a településfejlesztési források felhasználásának biztosítása érdekében szükséges a 143/2015.(VIII.18.) Kt. határozattal elfogadott Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: ITS) felülvizsgálata és módosítása.Az integrált településfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, stratégiai szemléletû, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a települések középtávú fejlesztési tevékenységeit. Összefoglalóan szemlélteti a település által elérni kívánt célokat és az ezekhez a célokhoz szükséges beavatkozásokat, valamint eszköz- és finanszírozási rendszert.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, módosítására és kiegészítésére eljárást indított a Kunhegyes Város TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” címû pályázati felhíváshoz kapcsolódóan.
Az e tárgyban született 68/2023.(III.30.) Kt. határozat alapján az ITS felülvizsgálatával és az azt megalapozó vizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítésének elkészítésével a képviselõtestület Kiszelovics és Társa Településtervezõ Kft. -t bízta meg.

A településrendezési eszköz módosítás, így az ITS kiegészítése, módosítása eljárásrendjét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjérõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet tartalmazza, mely kormányrendeletet „Az egyes jogszabályok településrendezéssel összefüggõ módosításáról” szóló 253/2023.(VI.23.) Kormányrendelet módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete az eljárásrend módosítása miatt úgy döntött, hogy a Kunhegyes Város TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú "Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése" címû pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az ITS kiegészítésének, módosításának, felülvizsgálatának egyeztetési eljárása során az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével történõ egyeztetési eljárást alkalmazza azzal, hogy az egyeztetési eljárásra a 419/2021. (VII.15.) Korm. r. VIII. és IX. fejezetében foglalt eljárási hatásidõk az irányadóak.

A vállalkozó elkészítette az ITS kiegészítését, módosítását, a megalapozó vizsgálatok, a településfejlesztési koncepció és az örökségvédelmi hatástanul-mány aktualizálásával.

A lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek) az önkormányzat az ITS módosításának tervezetérõl az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kunhegyes.hu) tájékoztató anyag megjelentetése révén tájékoztatja.

Jelen hirdetmény és az ITS módosítás teljes anyaga

  • Integrált Településfejlesztési Stratégia
  • Településfejlesztési Koncepció
  • Megalapozó vizsgálat
  • Örökségvédelmi hatástanulmány

az önkormányzat hivatalos honlapján (www.kunhegyes.hu) a http://kunhegyes.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=118
hivatkozás követésével közzé tételre kerül.

A partnerek az észrevételeiket, javaslataikat az ITS véleményezési tervdokumentáció közzététele után megtartott lakossági fórumon szóban, vagy az azt követõ 5 napon belül írásban az epites@kunhegyes.hu vagy a palyazat3@kunhegyes.hu e-mail címekre juttathatják el, vagy postai úton, illetve személyesen a polgármesteri hivatal jegyzõjéhez 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. címre küldhetik meg.

A partnerek részére lakossági fórum megtartására 2023. 08.01-jén délután 14:00 -15:00 óra közötti idõpontot tûzi ki az önkormányzat.
Helye: Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Egyidejûleg a fentebb megjelölt elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével történõ egyeztetési eljárást megindítjuk a véleményezésre jogosult kötelezõen bevonandó érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervek felé, akik véleményüket a rendelkezésre álló 15 napos határidõben közölhetik az önkormányzattal.

A Kormányrendelet elõírásai alapján a véleményezést követõen a releváns beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselõtestülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselõtestület dönt és a véleményezési szakaszt lezárja.
A véleményezési szakasz lezárása után az Állami Fõépítész záró szakmai véleményezésére kerül elküldésre az esetleges vélemények alapján javított dokumentáció. Az Állami Fõépítész záró szakmai véleményét 20 napon belül megadja, melynek figyelembe vételével kerülhet sor a dokumentáció Képviselõ – testületi jóváhagyására.

2023. 07. 14.

Kunhegyes Város Önkormányzata

 
 

Kapcsold linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesrõl
· rta: admin


A legolvasottabb cikk a kvetkez kategriban: Hírek Kunhegyesrõl:
Népszámlálás 2022

Cikk rtkels

tlagos rtk: 0
Szavazat: 0

Krlek rtkeld ezt a cikket:

Kivl
Nagyon j
J
tlagos
Rossz

Belltsok


 Nyomtathat vltozat Nyomtathat vltozat

 Kldd el levlben! Kldd el levlben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generls: 0.006 msodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net