TAGS-Skyblue

llsplyzatok 2023.09.11.

     

Veszélyhelyzet

JOGPONT információ

T?j?koztat?k

Testületési és bizottsági ülések jegyzõkönyvei

Hatályos rendeletek

Közérdekû adatok

Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas


Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas Zaro Szakmai Velemenyezes


Integrált Településfejlesztési stratégia

Termofolddel kapcsolatos hirdetmenyek

Kunhegyes Városi Bölcsõdei intézmény felújítása és férõhely bõvítése” címû, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettõl fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelû, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelû, Zöld város kialakítása

Tûzvédelmi tájékoztató


Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelõ rendszer

2009. évi CXXII. törvényben elõírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelmérõl
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendõrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthetõ nyomtatványok

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetõség
Strandfürdõ

Képgalériák
Tornaterem alapkõletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmû Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésrõl
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvérõl
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlõségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítõ Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekû információk
Közérdekû adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák

A település kitüntetettjei
KÖZLEMÉNY ELÕZETES VIZSGÁLATRÓL
Ideje: Jnius 16, pntek, 13:32:48 Szerz: admin

Hírek Kunhegyesrõl

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Fõosztály

 

KÖZLEMÉNY

ELÕZETES VIZSGÁLATRÓL
[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

 

Ügy száma, tárgya: JN/59/04944-61/2023.,  „34. sz. föút Tiszafüred (33. sz. Fõút) Fegyvernek (4. sz. fõút) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és párhuzamos kerékpárút tervezése - 34. sz, föút 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és Kunhegyes elkerülõ létesítése" beruházás elõzetes vizsgálata

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.,) megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.) a „34. sz. föút Tiszafüred (33. sz. Fõút) Fegyvernek (4. sz. fõút) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és párhuzamos kerékpárút tervezése - 34. sz, föút 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítése és Kunhegyes elkerülõ létesítése" tárgyú elõzetes vizsgálati eljárás iránt kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályra.Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Kunmadaras, Abádszalók, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek

Ügyfél neve és székhelye:
Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

A  projekt  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggõ  közigazgatási  hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró  hatóságok kijelölésérõl szóló 345/2012. (XII. 6.) korm. rendelet 1. melléklet 1.2.122. pontja (A 34. számú fõút, Tiszafüred - Fegyvernek közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút  fejlesztéssel)  alapján  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentõségû közlekedési infrastruktúra beruházásnak minõsül.

Az ügy jellege: kérelemre indult eljárás
Az eljárás megindulásának napja: 2023. június 8.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõ: 45 nap

Az ügyintézési határidõbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének idõtartama.

Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályán [továbbiakban: Fõosztály] a zöldpont irodában ügyfélfogadási idõben, valamint az érintett település jegyzõjénél:

 • A Fõosztály a kérelembe és az elõzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértõi véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követõ nyolc napon belül – lehetõvé teszi.         

Kifüggesztés ideje: 2023. június 15.

 • Érintett település jegyzõjénél az ott megjelölt módon és idõben.

A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok).

Az ügyben a fõosztály döntése az alábbiakra vonatkozhat:

 • felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan
 • kell-e környezeti hatásvizsgálati / egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követõ 21 napon belül, közvetlenül a Fõosztályon észrevételt lehet tenni.

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:

 • Iratbetekintési jog.
 • A Fõosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértõ, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselõje (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevõje) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és elõmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
 • Az eljárás valamennyi résztvevõje köteles jóhiszemûen eljárni és a többi résztvevõvel együttmûködni.
 • Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követõen is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Nem lehet betekinteni:

 • A döntés tervezetébe.
 • Nem ismerhetõ meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelybõl következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minõsített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
 • A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követõen is –, vagy azt végzésben elutasítja.

 
 

Kapcsold linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesrõl
· rta: admin


A legolvasottabb cikk a kvetkez kategriban: Hírek Kunhegyesrõl:
Népszámlálás 2022

Cikk rtkels

tlagos rtk: 0
Szavazat: 0

Krlek rtkeld ezt a cikket:

Kivl
Nagyon j
J
tlagos
Rossz

Belltsok


 Nyomtathat vltozat Nyomtathat vltozat

 Kldd el levlben! Kldd el levlben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generls: 0.008 msodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net