TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.06.01.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
KÖZLEMÉNY ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL
Ideje: Május 05, péntek, 11:48:44 Szerző: admin

Hírek Kunhegyesről

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály

 

KÖZLEMÉNY

ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL
[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

 

Ügy száma, tárgya: JN/59/04944-06/2023.,  „34. sz. föút Tiszafüred (33. sz. Főút) Fegyvernek (4. sz. főút) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése és párhuzamos kerékpárút tervezése - 34. sz, föút 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése és Kunhegyes elkerülő létesítése valamint  Párhuzamos kerékpárút tervezése" beruházás előzetes vizsgálataTervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.,) megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.) a „34. sz. föút Tiszafüred (33. sz. Főút) Fegyvernek (4. sz. főút) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése és párhuzamos kerékpárút tervezése - 34. sz, föút 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése és Kunhegyes elkerülő létesítése valamint  Párhuzamos kerékpárút tervezése" tárgyú előzetes vizsgálati eljárás iránt kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra.

Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Kunmadaras, Abádszalók, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek

Ügyfél neve és székhelye:
Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

A  projekt  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő  közigazgatási  hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró  hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) korm. rendelet 1. melléklet 1.2.122. pontja (A 34. számú főút, Tiszafüred - Fegyvernek közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút  fejlesztéssel)  alapján  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

Az ügy jellege: kérelemre indult eljárás
Az eljárás megindulásának napja: 2023. április 24.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán [továbbiakban: Főosztály] a zöldpont irodában ügyfélfogadási időben, valamint az érintett település jegyzőjénél:

 • A Főosztály a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.         

Kifüggesztés ideje: 2023. május 3.

 • Érintett település jegyzőjénél az ott megjelölt módon és időben.

A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok).

Az ügyben a főosztály döntése az alábbiakra vonatkozhat:

 • felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan
 • kell-e környezeti hatásvizsgálati / egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül, közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:

 • Iratbetekintési jog.
 • A Főosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
 • Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
 • Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Nem lehet betekinteni:

 • A döntés tervezetébe.
 • Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
 • A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

 
 

Kapcsolódó linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesről
· Írta: admin


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Hírek Kunhegyesről:
Népszámlálás 2022

Cikk értékelés

Átlagos érték: 0
Szavazat: 0

Kérlek értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz

Beállítások


 Nyomtatható változat Nyomtatható változat

 Küldd el levélben! Küldd el levélben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.013 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net