TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.05.14.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV


 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

A Kunhegyes Város számára elkészített Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképileg egymástól jól elkülönülő településrészek és azok jellemző karakterjegyei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.

A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének bemutatása.

Az örökségi értékek fejezetben bemutatásra kerültek a történelmi múltú város épített örökségének értékei.

A TAK ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat tervezhessenek, melyek a településképet oly módon fejlesztik, hogy tekintettel vannak az építészeti örökségre is. A kézikönyv reményeink szerint segítséget nyújt az építtetőnek és az építésznek egyaránt abban, hogy az épület elhelyezése alkalmazkodjon a településszerkezethez, a beépítés kialakult rendjéhez, a házak léptékükkel, tömegükkel és külső részleteikben is harmonikusan illeszkedjenek a kialakult utcaképekhez, városképhez.

Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, inkább orientálás a kialakult, jellegzetes és értékes helyi formavilág, anyag- és színhasználat alkalmazására, a település karakteréhez leginkább illeszkedő választási lehetőségek bemutatásával.

A kézikönyv nem egy lezárt mű, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésénél segítség volt az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek előzetes adatközlése, a helytörténeti kiadványok, az önkormányzat által biztosított helytörténeti adatok, a hatályos településrendezési terv munkarészei, a helyi értékvédelmi rendelet, melyek segítséget nyújtottak a kézikönyv összeállításához. Az egyeztetés során a partnerségi rendeletben rögzítettek szerint két alkalommal lakossági fórum került összehívásra, melynek keretében a településképi arculati kézikönyvet készítők ismertették az egyeztetés előtt álló kézikönyvet és a településképi rendelet-tervezetet. Bemutatásra kerültek az arculati kézikönyv ajánlásai.

Összességében a TAK a településkép vonatkozásában fontos szemléletformáló eszköz lehet, elősegíti a település arculatának és múltjának megőrzését, a jó példák megtartását, az értékőrző felújítást és a település minőségi fejlesztésére iránymutatást ad.

Kiszelovics Ildikó
mb. főépítész

A Települési Arculati Kézikönyv megtekinthető: A KÉZIKÖNYV

8-2018. (IV.25.) önk. rendelet
20-2020. (XII.14.) önk rendelet
19-2021. (X.22.) önk. rendelet
22-2021. (XI.19.) önk. rendelet

Településképi Arculati Kézikönyv

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2018-02-09 (1613 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.010 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net