TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2022.11. 02.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési ülések jegyzőkönyvei

Népszámlálás 2022

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

HVB Határozatok 2020

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Óvodák


Óvodáinkról

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye az óvodai feladatokat 2013. június 30-ig Mikro-térségi Óvodai Társulás keretében látta el.
2013. június 30-tól Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 72/2013 (VI.29.) Kt. határozat értelmében az óvodai társulás megszűnt.

Az intézmény az alábbi módon működik tovább:
Az intézmény neve, címe: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
Kunhegyes, Hajnal út 3.sz

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 4 telephelyen működik.
Telephelyeink neve, címe:

Garay úti óvoda
Kunhegyes
Garay út 3.sz
Tel.: 59/326-804
Hajnal úti óvoda
Kunhegyes
Hajnal út 3.sz
Tel.: 59/326-851
Kossuth úti óvoda
Kunhegyes
Kossuth út 112.sz
Tel.: 59/530-145; 59/530-146
Zádor úti óvoda
Kunhegyes
Zádor út 8/a
Tel.: 59/326-981

 

2013-14-es nevelési év létszám adatai

Óvodák

Csoportok száma

Felvett gyermekek létszáma

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens

Dajka

Garay óvoda

3

51

3

1

2

Hajnal óvoda

2

40

2

1

2

Kossuth óvoda

3

55

4

-

2

Zádor óvoda

3

61

3

1

2

Minden óvodapedagógus
-óvodapedagógusi diplomával rendelkezik
4 fő óvodapedagógus
- fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkezik
1 fő óvodapedagógus
-gyógy-testnevelő szakvizsgával rendelkezik
Pedagógiai asszisztensek
-szakképzettek
Dajkák
-OKJ-s dajkai vizsgát szereztek.

Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkörű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv.
Pénzügyi – gazdasági feladatit Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala látja el megállapodás alapján. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

Az óvoda fenntartója:

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Kunhegyes Szabadság tér 1. sz.

Telephelyeinken a gyermeklétszámok nem magasak, így arányosan tudjuk biztosítani az óvodáskorú gyermekek ellátását. Minden kisgyereket a lakóhelyéhez legközelebb eső óvodába tudjuk felvenni. Azoknak a gyermekeknek is lehetőségük van az óvodai felvételre, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított féléven belül betöltik.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Kormányrendelet 363/2012.(XII.17.) a kihirdetést követően 2013.09.01.-től hatályba lép azzal, hogy az intézményeknek a rendeletbe foglaltaknak megfelelően 2013.03.31.-ig felül kell vizsgálnunk a Helyi Pedagógiai Programunkat, melyet először a 2013/2014-es óvodai nevelési évben kell alkalmaznunk.
Intézményünk részt vett a TÁMOP-3.1 11-12/2-2012 Óvodafejlesztés c. pályázaton. A pályázat zárásaként az intézmény egészét érintő változások (pályázati kiírás szerinti szempontok szerint) beépítésre kerültek a Programba.
A támogatások segítségével - a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása érdekében - az óvodapedagógusok, az óvodavezető, a pedagógiai és nevelő munkát segítők szakmai felkészültségüknek fejlesztése érdekében, képzéseken, továbbképzéseken, tréningeken vettek részt.
A támogatott rendezvényeket az óvodák saját nevelési programjukhoz igazították, így megrendezésre kerülnek a családi gyermeknapok, szüreti mulatságok, egészségnapok és egy óvodában kézműves délelőtt.

Óvodai nevelésünk alapelvei:

Intézményünk óvodáiban a gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történik, amelybe gyermekeink könnyen beilleszkedik. Biztosítjuk gyermekeink fejlődéséhez szükséges optimális feltételeket. Óvodáink légköre szeretetteljes, gondoskodó, érzelmi biztonságot nyújtó, óvó-védő, feltétel nélkül elfogadó.
Óvodai nevelésünk egyik legfontosabb, mással nem helyettesíthető tevékenysége az életkornak és fejlettségnek megfelelő szabad JÁTÉK, amely elengedhetetlenül szükséges a műveltségtartalmak közvetítéséhez a gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez és a szocializációjukhoz.
Minden óvodában fontos helyet tölt be a néphagyomány ápolása.

Speciális feladataink:
- nemzeti, etnikai, kisebbségi nevelés
- sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
- gyermekvédelmi feladatok
- esélyegyenlőség biztosítása

Intézményünkben két szakmai munkaközösség működik:
- Projektpedagógia elemeinek bevezetésének segítése
- Óvoda fejlődési napló bevezetésének segítése

Óvodai Intézményünk minden óvodájában szülői szervezet működik, melynek tagjait a szülők választják meg. (SZ.M.K.)

Az SZ.M.K. alapvető céljai:
- Az intézménybe járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelezettségek és jogok gyakorlása érdekében
- Az intézmény és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
- Az iskolában való megfelelés, önálló életre felkészítő óvoda megvalósításában való közreműködés.

Intézményünk minden óvodája rendelkezik a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben leírtakkal.

Örömünkre szolgál, hogy a TÁMOP-3.1 11-12/2-2012 Óvodafejlesztés pályázatból minden feladatellátási helyen óvodai bútorokkal, berendezési tárgyakkal, kültéri udvari játékokkal tudtuk fejleszteni az óvodák felszereltségét.

Mindenek ismeretében óvodáinkban magas színvonalú, állandóan fejlődő, megújuló nevelőmunka folyik. Dolgozóinkra legjellemzőbb a nagyfokú gyermekszeretet, a gyermeki személyiség, a családi nevelés tisztelete.
Intézményünk minden dolgozója szeretettel várja a leendő óvodásokat.

 

Tisztelettel:
Fábián-Major Anikó intézményvezető

Kunhegyes, 2014.02.13.

Különös közzétételi lista 2013

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2014-02-20 (7888 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.016 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net