TAGS-Skyblue

Álláspályázatok (2019. július 13.)

     

Választások 2019

Önkormányzati választás 2019

Tájékoztatók

Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak
Kérdések - problémák - vélemények

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2019.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Óvodák


Óvodáinkról

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye az óvodai feladatokat 2013. június 30-ig Mikro-térségi Óvodai Társulás keretében látta el.
2013. június 30-tól Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 72/2013 (VI.29.) Kt. határozat értelmében az óvodai társulás megszűnt.

Az intézmény az alábbi módon működik tovább:
Az intézmény neve, címe: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
Kunhegyes, Hajnal út 3.sz

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 4 telephelyen működik.
Telephelyeink neve, címe:

Garay úti óvoda
Kunhegyes
Garay út 3.sz
Tel.: 59/326-804
Hajnal úti óvoda
Kunhegyes
Hajnal út 3.sz
Tel.: 59/326-851
Kossuth úti óvoda
Kunhegyes
Kossuth út 112.sz
Tel.: 59/530-145; 59/530-146
Zádor úti óvoda
Kunhegyes
Zádor út 8/a
Tel.: 59/326-981

 

2013-14-es nevelési év létszám adatai

Óvodák

Csoportok száma

Felvett gyermekek létszáma

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens

Dajka

Garay óvoda

3

51

3

1

2

Hajnal óvoda

2

40

2

1

2

Kossuth óvoda

3

55

4

-

2

Zádor óvoda

3

61

3

1

2

Minden óvodapedagógus
-óvodapedagógusi diplomával rendelkezik
4 fő óvodapedagógus
- fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkezik
1 fő óvodapedagógus
-gyógy-testnevelő szakvizsgával rendelkezik
Pedagógiai asszisztensek
-szakképzettek
Dajkák
-OKJ-s dajkai vizsgát szereztek.

Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkörű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv.
Pénzügyi – gazdasági feladatit Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala látja el megállapodás alapján. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

Az óvoda fenntartója:

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Kunhegyes Szabadság tér 1. sz.

Telephelyeinken a gyermeklétszámok nem magasak, így arányosan tudjuk biztosítani az óvodáskorú gyermekek ellátását. Minden kisgyereket a lakóhelyéhez legközelebb eső óvodába tudjuk felvenni. Azoknak a gyermekeknek is lehetőségük van az óvodai felvételre, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított féléven belül betöltik.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Kormányrendelet 363/2012.(XII.17.) a kihirdetést követően 2013.09.01.-től hatályba lép azzal, hogy az intézményeknek a rendeletbe foglaltaknak megfelelően 2013.03.31.-ig felül kell vizsgálnunk a Helyi Pedagógiai Programunkat, melyet először a 2013/2014-es óvodai nevelési évben kell alkalmaznunk.
Intézményünk részt vett a TÁMOP-3.1 11-12/2-2012 Óvodafejlesztés c. pályázaton. A pályázat zárásaként az intézmény egészét érintő változások (pályázati kiírás szerinti szempontok szerint) beépítésre kerültek a Programba.
A támogatások segítségével - a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása érdekében - az óvodapedagógusok, az óvodavezető, a pedagógiai és nevelő munkát segítők szakmai felkészültségüknek fejlesztése érdekében, képzéseken, továbbképzéseken, tréningeken vettek részt.
A támogatott rendezvényeket az óvodák saját nevelési programjukhoz igazították, így megrendezésre kerülnek a családi gyermeknapok, szüreti mulatságok, egészségnapok és egy óvodában kézműves délelőtt.

Óvodai nevelésünk alapelvei:

Intézményünk óvodáiban a gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történik, amelybe gyermekeink könnyen beilleszkedik. Biztosítjuk gyermekeink fejlődéséhez szükséges optimális feltételeket. Óvodáink légköre szeretetteljes, gondoskodó, érzelmi biztonságot nyújtó, óvó-védő, feltétel nélkül elfogadó.
Óvodai nevelésünk egyik legfontosabb, mással nem helyettesíthető tevékenysége az életkornak és fejlettségnek megfelelő szabad JÁTÉK, amely elengedhetetlenül szükséges a műveltségtartalmak közvetítéséhez a gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez és a szocializációjukhoz.
Minden óvodában fontos helyet tölt be a néphagyomány ápolása.

Speciális feladataink:
- nemzeti, etnikai, kisebbségi nevelés
- sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
- gyermekvédelmi feladatok
- esélyegyenlőség biztosítása

Intézményünkben két szakmai munkaközösség működik:
- Projektpedagógia elemeinek bevezetésének segítése
- Óvoda fejlődési napló bevezetésének segítése

Óvodai Intézményünk minden óvodájában szülői szervezet működik, melynek tagjait a szülők választják meg. (SZ.M.K.)

Az SZ.M.K. alapvető céljai:
- Az intézménybe járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelezettségek és jogok gyakorlása érdekében
- Az intézmény és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
- Az iskolában való megfelelés, önálló életre felkészítő óvoda megvalósításában való közreműködés.

Intézményünk minden óvodája rendelkezik a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben leírtakkal.

Örömünkre szolgál, hogy a TÁMOP-3.1 11-12/2-2012 Óvodafejlesztés pályázatból minden feladatellátási helyen óvodai bútorokkal, berendezési tárgyakkal, kültéri udvari játékokkal tudtuk fejleszteni az óvodák felszereltségét.

Mindenek ismeretében óvodáinkban magas színvonalú, állandóan fejlődő, megújuló nevelőmunka folyik. Dolgozóinkra legjellemzőbb a nagyfokú gyermekszeretet, a gyermeki személyiség, a családi nevelés tisztelete.
Intézményünk minden dolgozója szeretettel várja a leendő óvodásokat.

 

Tisztelettel:
Fábián-Major Anikó intézményvezető

Kunhegyes, 2014.02.13.

Különös közzétételi lista 2013

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2014-02-20 (5791 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.006 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net