TAGS-Skyblue

Álláspályázatok (2019. július 13.)

     

Választások 2019

Önkormányzati választás 2019

Tájékoztatók

Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak
Kérdések - problémák - vélemények

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2019.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Hatályos rendeletek


Hatályos rendeletek jegyzéke

*A módosító rendeletek szövege beépítésre került az alaprendeletbe!

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2011-09-29 (18158 olvasás)

[ Vissza ]

Rendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet száma*

16/2002.(VII.24.)

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

18/2013.(XI.27.)

4/2003. (II.14.)

A piacok és vásárok tartásának rendjéről

28/2005. (X.12.)
20/2009.(IX.29.)
15/2010.(VI.23.)
20/2012.(V.30.)

29/2003. (XI.27.)

Kunhegyes Város Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-járól

17/2009.(IX.16.)

36/2003. (XII.16.)

az önkormányzat jelképeiről

17/2009.(IX.16.)
20/2012.(V.30.)

38/2003. (XII.16.)

a „Kunhegyes Város Sportjáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

9/2005. (II.23.)
8/2010.(IV.01.)
8/2017.(V.23.)

40/2003. (XII.16.)

a „Pro Urbe Kunhegyes” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

12/2007. (IV.13.)
8/2017.(V.23.)

42/2003. (XII.16.)

a város sporttevékenységének támogatásáról

10/2009.(IV.24.)
17/2009.(IX.16.)

5/2004. (III.25.)

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

17/2009.(IX.16.)

12/2004. (IV.9.)

a 2003. évi költségvetés teljesítéséről

-

13/2004. (IV.9.)

Kunhegyes Város Önkormányzatának 2003. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

22/2004. (V.1.)

az önkormányzat vagyonáról

39/2004. (VII.30.)
8/2006. (II.21.)
13/2006.(V.11.)
17/2009.(IX.16.)
12/2011.(V.25.)
9/2012. (III.02.)
13/2012. (IV.05.)

29/2004. (VII.16.)

az idegenforgalmi adóról

50/2004. (XII.16.)
4/2007. (I.24.)
32/2012.(XII.21.)
20/2013.(XI.27.)
15/2014.(XI.28.)
16/2015. (VI.24.)
6/2018.(III.28.)

30/2004. (VII.16.)

a magánszemélyek kommunális adójáról

48/2004. (XII.16.)
26/2007. (XII.14.)
24/2008.(XII.23.)
19/2013.(XI.27.)
14/2014.(XI.28.)
11/2015.(IV.29.)
6/2018.(III.28.)

34/2004. (VII.16.)

A közterület-használat szabályozásáról

26/2005. (VIII.31.)
24/2006.(VIII.23.)
14/2009.(VI.24.)
17/2009.(IX.16.)
21/2009.(X.28.)
20/2012.(V.30.)
15/2013.(X.30.)
25/2013.(XII.20.)

37/2004. (VII.16.)

az önkormányzat által végzett közműépítéshez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról

31/2005. (X.12.)
17/2009.(IX.16.)

51/2004. (XII.16.)

a talajterhelési díjról

2/2005. (I.21.)
15/2005. (IV.20.)
17/2009.(IX.16.)
6/2012. (II.13.)
15/2012. (IV.18.)
23/2013.(XI.27.)
16/2014.(XI.28.)
16/2017.(XII.15.)

1/2005. (I.21.)

a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

-

12/2005. (IV.20.)

a 2004. évi költségvetés teljesítéséről

-

13/2005. (IV.20.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2004. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

4/2006. (II.15.)

az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtása

-

10/2006. (IV.19.)

a 2005. évi költségvetés teljesítéséről

8/2007. (II.28.)

11/2006. (IV.19.)

2005. évi egyszerűsített beszámoló

-

12/2006. (V.11.)

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

17/2009.(IX.16.)

14/2006. (V.26.)

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról

23/2010.(XII.01.)
28/2012.(IX.11.)
8/2015.(IV.08.)
13/2015. (V.27.)
9/2016.(VI.22.)

18/2006. (VII.27.)

az önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

17/2009.(IX.16.)

31/2006. (XII.01.)

Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj alapítása és odaítélésének rendje

14/2008.(VI.25.)

5/2007. (I.24.)

Közbeszerzés helyben központosítása

-

15/2007. (IV.18.)

A 2006. évi egyszerűsített beszámoló

-

30/2007. (XII.14.)

A gyermekek védelméről és a pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

24/2012.(VIII.29.)
24/2013.(XII.20.)
11/2017.(VII.26.)

31/2007. (XII.14.)

Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

23/2011.(XI.30)

5/2008. (III.28.)

„Tiszta udvar, rendes ház” és „Tiszta utca” cím alapítása

4/2009.(III.27.)
17/2010.(VII.21.)
27/2012.(IX.12.)

7/2008.(IV.18.)

2007.évi költségvetés teljesítése

-

8/2008.(IV.18.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2007.évi egyszerűsített beszámolója

-

12/2008.(V.27.)

„Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj alapítása és adományozása

8/2017.(V.23.)

23/2008.(XII.23.)

a köztemetőkről és a temetkezésről

17/2009.(IX.16.)
3/2014.(III.26.)

26/2008.(XII.23.)

Luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

-

2/2009.(II.13.)

A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

26/2009.(XII.23.)
26/2010.(XII.16.)
2/2011.(I.26.)
16/2011.(VIII.19.)
4/2012. (II.13.)
24/2012.(VIII.29.)
24/2013.(XII.20.)
8/2014.(IX.12.)
4/2015.(II.13.)
21/2015.(XII.18.)
3/2017.(II.15.)

8/2009.(IV.17.)

A 2008. évi költségvetés teljesítése

-

9/2009.(IV.17.)

A 2008. évi egyszerűsített beszámoló

-

23/2009.(XII.23.)

Helyi iparűzési adó

21/2013.(XI.27.)
19/2015.(XI.25.)
20/2015.(XII.18.)
14/2016.(XII.16.)
6/2018.(III.28.)

10/2010.(IV.21.)

A 2009.évi költségvetés teljesítése

-

11/2010.(IV.21.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2009.évi egyszerűsített beszámolója

-

13/2010.(V.28.)

„Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról

8/2017.(V.23.)
12/2017.(VII.26.)

14/2010.(VI.22.)

„Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért” Díj alapítása és adományozása

8/2017.(V.23.)

28/2010.(XII.29.)

Anyakönyvi eljárás egyes díjainak megállapítása

-

3/2011.(I.26.)

Helyi Építési Szabályzat

13/2017.(IX.13.)

6/2011.(II.16.)

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályai

-

10/2011.(IV.20.)

A 2010. évi költségvetés teljesítése

-

11/2011.(IV.20.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolója

-

18/2011.(IX.06.)

A kunhegyesi újszülöttek város polgárává fogadása

-

19/2011.(IX.14.)

Építményadó

3/2012.(I.25.)
22/2013.(XI.27.)
13/2014.(XI.28.)
10/2015.(IV.29.)
6/2018.(III.28.)

16/2012. (IV.25.)

a 2011. évi költségvetés teljesítéséről

25/2012.(IX.12.)

17/2012. (IV.25.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

22/2012. (VII.31.)

Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetése

16/2016.(XII.16.)

23/2012. (VII.31.)

Kunhegyes Városért végzett Társadalmi Munkáért díj alapítása és adományozásának rendje

8/2017.(V.23.)
12/2017.(VII.26.)

3/2013. (II.27.)

az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról

9/2013.(VIII.30.)
5/2014.(V.30.)
1/2016.(I.27.)
15/2016.(XII.16.)
7/2017.(III.29.)

5/2013. (III.12.)

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

-

7/2013. (IV.30.)

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

12/2013.(IX.13.)

8/2013. (IV.30.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

13/2013. (X.30.)

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

-

14/2013.(X.30.)

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

-

25/2013. (XII.20.)

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

-

4/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés teljesítéséről

6/2015.(III.06.)

9/2014. (IX.19.)

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

-
10/2014. (X.22.) a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 22/2015.(XII.18.)
2/2016.(II.12.)
13/2016.(XI.23.)
10/2014.(X.22.)
1/2015. (II.13.) a 2015. évi költségvetésről 17/2015.(VIII.5.)
18/2015.(XI.25.)
5/2016.(III.17.)
2/2015. (II.13.) a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 8/2016.(VI.22.)
9/2015. (IV.29.) a 2014. évi költségvetés teljesítéséről -
14/2015. (V.27.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról -
15/2015. (V.27.) "Nagykunságért" Díj alapításáról és adományozásáról szóló 39/2003.(XII.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről -
3/2016.(II.12.) a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról -
6/2016.(II.12.) a 2015. évi költségvetés teljesítéséről -
1/2017.(II.15.) a 2017. évi költségvetésről 10/2017.(VII.26.)
4/2018.(II.14.)
4/2017. (III.15.) a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociális
és kegyeleti támogatásairól
-
6/2017. (III.29.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
7/2018.(III.28.)
9/2017. (V.24.) a 2016. évi költségvetés teljesítéséről -
14/2017.(X.27.)  a helyi népszavazás kezdeményezéséről -
15/2017.(XI.22.)   a partnerségi egyeztetés szabályairól -
2/2018.(II.14.)   Kunhegyes város településképének védelméről -
3/2018.(II.14.)   az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról -
3/2018.(II.14.)   a 2018. évi költségvetésről  
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.008 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net