TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2022.11. 02.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési ülések jegyzőkönyvei

Népszámlálás 2022

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

HVB Határozatok 2020

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Hatályos rendeletek


Hatályos rendeletek jegyzéke

*A módosító rendeletek szövege beépítésre került az alaprendeletbe!

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2011-09-29 (20583 olvasás)

[ Vissza ]

Rendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet száma*

16/2002.(VII.24.)

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

18/2013.(XI.27.)

4/2003. (II.14.)

A piacok és vásárok tartásának rendjéről

28/2005. (X.12.)
20/2009.(IX.29.)
15/2010.(VI.23.)
20/2012.(V.30.)

29/2003. (XI.27.)

Kunhegyes Város Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-járól

17/2009.(IX.16.)

36/2003. (XII.16.)

az önkormányzat jelképeiről

17/2009.(IX.16.)
20/2012.(V.30.)

38/2003. (XII.16.)

a „Kunhegyes Város Sportjáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

9/2005. (II.23.)
8/2010.(IV.01.)
8/2017.(V.23.)

40/2003. (XII.16.)

a „Pro Urbe Kunhegyes” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

12/2007. (IV.13.)
8/2017.(V.23.)

42/2003. (XII.16.)

a város sporttevékenységének támogatásáról

10/2009.(IV.24.)
17/2009.(IX.16.)

5/2004. (III.25.)

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

17/2009.(IX.16.)

12/2004. (IV.9.)

a 2003. évi költségvetés teljesítéséről

-

13/2004. (IV.9.)

Kunhegyes Város Önkormányzatának 2003. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

22/2004. (V.1.)

az önkormányzat vagyonáról

39/2004. (VII.30.)
8/2006. (II.21.)
13/2006.(V.11.)
17/2009.(IX.16.)
12/2011.(V.25.)
9/2012. (III.02.)
13/2012. (IV.05.)

29/2004. (VII.16.)

az idegenforgalmi adóról

50/2004. (XII.16.)
4/2007. (I.24.)
32/2012.(XII.21.)
20/2013.(XI.27.)
15/2014.(XI.28.)
16/2015. (VI.24.)
6/2018.(III.28.)

30/2004. (VII.16.)

a magánszemélyek kommunális adójáról

48/2004. (XII.16.)
26/2007. (XII.14.)
24/2008.(XII.23.)
19/2013.(XI.27.)
14/2014.(XI.28.)
11/2015.(IV.29.)
6/2018.(III.28.)

34/2004. (VII.16.)

A közterület-használat szabályozásáról

26/2005. (VIII.31.)
24/2006.(VIII.23.)
14/2009.(VI.24.)
17/2009.(IX.16.)
21/2009.(X.28.)
20/2012.(V.30.)
15/2013.(X.30.)
25/2013.(XII.20.)

37/2004. (VII.16.)

az önkormányzat által végzett közműépítéshez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról

31/2005. (X.12.)
17/2009.(IX.16.)

51/2004. (XII.16.)

a talajterhelési díjról

2/2005. (I.21.)
15/2005. (IV.20.)
17/2009.(IX.16.)
6/2012. (II.13.)
15/2012. (IV.18.)
23/2013.(XI.27.)
16/2014.(XI.28.)
16/2017.(XII.15.)

1/2005. (I.21.)

a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

-

12/2005. (IV.20.)

a 2004. évi költségvetés teljesítéséről

-

13/2005. (IV.20.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2004. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

4/2006. (II.15.)

az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtása

-

10/2006. (IV.19.)

a 2005. évi költségvetés teljesítéséről

8/2007. (II.28.)

11/2006. (IV.19.)

2005. évi egyszerűsített beszámoló

-

12/2006. (V.11.)

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

17/2009.(IX.16.)

14/2006. (V.26.)

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról

23/2010.(XII.01.)
28/2012.(IX.11.)
8/2015.(IV.08.)
13/2015. (V.27.)
9/2016.(VI.22.)

18/2006. (VII.27.)

az önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

17/2009.(IX.16.)

31/2006. (XII.01.)

Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj alapítása és odaítélésének rendje

14/2008.(VI.25.)

5/2007. (I.24.)

Közbeszerzés helyben központosítása

-

15/2007. (IV.18.)

A 2006. évi egyszerűsített beszámoló

-

30/2007. (XII.14.)

A gyermekek védelméről és a pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

24/2012.(VIII.29.)
24/2013.(XII.20.)
11/2017.(VII.26.)

31/2007. (XII.14.)

Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

23/2011.(XI.30)

5/2008. (III.28.)

„Tiszta udvar, rendes ház” és „Tiszta utca” cím alapítása

4/2009.(III.27.)
17/2010.(VII.21.)
27/2012.(IX.12.)

7/2008.(IV.18.)

2007.évi költségvetés teljesítése

-

8/2008.(IV.18.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2007.évi egyszerűsített beszámolója

-

12/2008.(V.27.)

„Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj alapítása és adományozása

8/2017.(V.23.)

23/2008.(XII.23.)

a köztemetőkről és a temetkezésről

17/2009.(IX.16.)
3/2014.(III.26.)

26/2008.(XII.23.)

Luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

-

2/2009.(II.13.)

A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

26/2009.(XII.23.)
26/2010.(XII.16.)
2/2011.(I.26.)
16/2011.(VIII.19.)
4/2012. (II.13.)
24/2012.(VIII.29.)
24/2013.(XII.20.)
8/2014.(IX.12.)
4/2015.(II.13.)
21/2015.(XII.18.)
3/2017.(II.15.)

8/2009.(IV.17.)

A 2008. évi költségvetés teljesítése

-

9/2009.(IV.17.)

A 2008. évi egyszerűsített beszámoló

-

23/2009.(XII.23.)

Helyi iparűzési adó

21/2013.(XI.27.)
19/2015.(XI.25.)
20/2015.(XII.18.)
14/2016.(XII.16.)
6/2018.(III.28.)

10/2010.(IV.21.)

A 2009.évi költségvetés teljesítése

-

11/2010.(IV.21.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2009.évi egyszerűsített beszámolója

-

13/2010.(V.28.)

„Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról

8/2017.(V.23.)
12/2017.(VII.26.)

14/2010.(VI.22.)

„Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért” Díj alapítása és adományozása

8/2017.(V.23.)

28/2010.(XII.29.)

Anyakönyvi eljárás egyes díjainak megállapítása

-

3/2011.(I.26.)

Helyi Építési Szabályzat

13/2017.(IX.13.)

6/2011.(II.16.)

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályai

-

10/2011.(IV.20.)

A 2010. évi költségvetés teljesítése

-

11/2011.(IV.20.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolója

-

18/2011.(IX.06.)

A kunhegyesi újszülöttek város polgárává fogadása

-

19/2011.(IX.14.)

Építményadó

3/2012.(I.25.)
22/2013.(XI.27.)
13/2014.(XI.28.)
10/2015.(IV.29.)
6/2018.(III.28.)

16/2012. (IV.25.)

a 2011. évi költségvetés teljesítéséről

25/2012.(IX.12.)

17/2012. (IV.25.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

22/2012. (VII.31.)

Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetése

16/2016.(XII.16.)

23/2012. (VII.31.)

Kunhegyes Városért végzett Társadalmi Munkáért díj alapítása és adományozásának rendje

8/2017.(V.23.)
12/2017.(VII.26.)

3/2013. (II.27.)

az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról

9/2013.(VIII.30.)
5/2014.(V.30.)
1/2016.(I.27.)
15/2016.(XII.16.)
7/2017.(III.29.)

5/2013. (III.12.)

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

-

7/2013. (IV.30.)

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

12/2013.(IX.13.)

8/2013. (IV.30.)

Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról

-

13/2013. (X.30.)

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

-

14/2013.(X.30.)

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

-

25/2013. (XII.20.)

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

-

4/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés teljesítéséről

6/2015.(III.06.)

9/2014. (IX.19.)

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

-
10/2014. (X.22.) a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 22/2015.(XII.18.)
2/2016.(II.12.)
13/2016.(XI.23.)
10/2014.(X.22.)
1/2015. (II.13.) a 2015. évi költségvetésről 17/2015.(VIII.5.)
18/2015.(XI.25.)
5/2016.(III.17.)
2/2015. (II.13.) a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 8/2016.(VI.22.)
9/2015. (IV.29.) a 2014. évi költségvetés teljesítéséről -
14/2015. (V.27.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról -
15/2015. (V.27.) "Nagykunságért" Díj alapításáról és adományozásáról szóló 39/2003.(XII.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről -
3/2016.(II.12.) a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról -
6/2016.(II.12.) a 2015. évi költségvetés teljesítéséről -
1/2017.(II.15.) a 2017. évi költségvetésről 10/2017.(VII.26.)
4/2018.(II.14.)
4/2017. (III.15.) a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociális
és kegyeleti támogatásairól
-
6/2017. (III.29.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
7/2018.(III.28.)
9/2017. (V.24.) a 2016. évi költségvetés teljesítéséről -
14/2017.(X.27.)  a helyi népszavazás kezdeményezéséről -
15/2017.(XI.22.)   a partnerségi egyeztetés szabályairól -
2/2018.(II.14.)   Kunhegyes város településképének védelméről -
3/2018.(II.14.)   az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról -
3/2018.(II.14.)   a 2018. évi költségvetésről  
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.008 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net