TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.05.14.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola


Kossuth Úti Általános Iskola és Szakiskola

Az iskola rövid története

A 17. századi írásos feljegyzések alapján az iskola gyökerei az 1640-es évekig nyúlnak vissza, ekkor már volt református tanító a településen.

A Debreceni Református Kollégium partikuláris iskolájaként a központi épületet 1913-ban építették. Az államosítás után kapta az iskola a Kossuth Úti nevet, majd 1993-tól Kossuth Lajos nevét viseli. Ebben a központi épületben jelenleg a felső tagozatos tanulók oktatása folyik. Az impozáns épület az évek folyamán külsőleg nem változott. Azonban a belső felosztása átalakult. 1961-ben eltűntek a belső folyosóajtók, amelyek különválasztották a fiú és a lány osztályokat. Két tanterem átalakításával kialakították a tornatermet, majd elkészültek a szaktantermek (biológia, kémia, fizika, földrajz). A 90-es években több száz kötetes könyvtár került kialakításra, majd elkészült a számítástechnika szaktanterem. 2006 őszén a fenntartó önkormányzat teljes nyílászáró-cserét végzett, továbbra is megőrizve az épület eredeti arculatát.

A főépületen kívül még 2 egységben működik az intézmény. Az Ady úti épületben az alsó tagozatos osztályok és a napközis csoportok kapnak elhelyezést. A tantermek bútorzata a tantestület pályázati tevékenységéhez kötődően az elmúlt 5 évben teljesen kicserélésre került, kialakult a mai igényeknek megfelelő tanulóbarát környezet. A tantermeken kívül itt rendelkezésünkre áll egy felszerelt fejlesztőszoba is.

Az 1991/1992-es tanévben létrehozott szakiskolai tagozaton, a Kossuth utca 84. szám alatti telephelyen a településről és vonzáskörzetéből beiskolázásra került halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok képzése folyik. E képzés célja az iskoláztatás biztosítása a tanköteles kor végéig és az állam által elismert szakképzettség elérésének biztosítása (falusi vendéglátó, szociális gondozó és ápoló, varrómunkás, gépíró és szövegszerkesztő). Az iskolai tanműhelyek és demonstrációs termek kialakítása PHARE pályázatokon elnyert támogatásokból és a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal való együttműködésből valósult meg. Ezek a támogatások lehetőséget nyújtottak az intézmény tárgyi feltételeinek gyarapítására, ezen túl tanári tréningekkel és külföldi tanulmányutakkal a pedagógusok módszertani kultúráját is fejlesztették.

A 2006/2007-es tanévtől a többcélú önkormányzati iskola székhelyeként, mint Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola Tagintézmény működik.

Szakmai munkánkról röviden

A Pedagógiai Program és a Kerettantervre épülő Helyi Tanterv alapján végezzük munkánkat, melyben kiemelt szerepet kap:

Ø A gyermekek egyéni személyiségéhez igazodó oktatás, a középfokra való sikeres felkészítés, melynek célja, hogy saját képességeinek és adottságainak megfelelően teljesítő tanulókat bocsáthassunk ki általános iskolai tanulmányaik befejezésével.
Ø Történelmi, és iskolai hagyományaink ápolása (Kossuth Emlékünnep, történelmi vetélkedőkön való részvétel, stb.).
Ø Nevelési értékek átadása.
Ø A tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók versenyeztetése országos szinten, mind a tantárgyak, mind a művészetek területén (megyei vers- és prózamondó versenyek, országos szónoklatversenyek, helyesírási versenyek, Ki? Mit? Tud? -ok , énekversenyek, rajzpályázatok).
Ø A gyerekek szabadidős tevékenységében nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás, a sportolás megszerettetésére (kerékpártúrák, labdajátékok megtanítása, megszerettetése).
Ø A tehetséges gyermekek röplabda sportágban való folyamatos versenyeztetése, megteremtve ennek személyi és tárgyi feltételeit.
Ø A tartalmas szabadidős foglalkozásokat a Diákönkormányzat szervezi (nyári tábor, hulladékgyűjtés, horgászverseny, kerékpártúrák, iskolai foci, asztalitenisz, sakk bajnokság, színház- és mozilátogatás , hangversenyek látogatása, farsang, diák-disco-k , stb.)
Ø A város kulturális és közösségi életében való magas színvonalú részvétel (iskolai ünnepségek, március 15-i városi ünnepség, stb.).
Ø Nagy lelkiismeretességgel, hatékonysággal végzett ifjúságvédelmi munka.
A szakmai munka hátterét dinamikus szemléleti, és módszertani kultúrával rendelkező tantestületünk adja, melynek tagjai érzékenyen igazodnak környezetünk problémáihoz, és a gyermekek egyéni helyzetéből adódó feladatok megoldásához.

A szülői közösséggel együttműködve azon munkálkodunk, hogy az iskola a legkülönbözőbb igényeket a gyermekek javára tudja fordítani.

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2007-08-02 (18434 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.009 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net