TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2020.03.02.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Költségvetések

E-On tájéjékoztató

Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2020.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Hatályos rendeletek


16/2002. (VII.24.) számú rendelet
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

a 28/2005. (X.12.) és a 20/2009. (IX.29.) rendelettel módosított 4/2003. ( II.14. ) számú rendelet
a piacok és vásárok tartásának rendjéről
( egységes szerkezetben)
23/ 2003. (X. 29.) rendelet
az állatok tartásának szabályairól.

29/2003. (XI.-27.) rendelet
Kunhegyes Város Önkormányzatának "Környezetvédelmi Alap"-járól.

34/2003.(XII.16.) számú rendelet
a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről.

36/2003. (XII.16.) számú rendelet
az önkormányzat jelképeiről

a 9/2005. (II.23.) és 8/2010.(IV.01.) rendelettel módosított 38/2003. ( XII.16. ) rendelet a
„Kunhegyes Város Sportjáért” kitüntető díj
alapításáról és adományozásáról
( egységes szerkezetben )

39/2003. ( XII.16. ) rendelet a „Nagykunságért” Díj alapításáról és adományozásáról

40/2003. (XII. 16.) számú rendelet
a „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

42/2003. (XII. 16.) rendelet
a város sporttevékenységének támogatásáról

az 55/2004. (XII.16.) és a 3/2010 (II.16) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) rendelet
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

5/2004.(III.25.) rendelet
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

13/2004. ( IV. 09.) rendelet
Kunhegyes Város Önkormányzata 2003. évi egyszerűsített beszámolójáról

29 /2005. (X.12.) rendelettel módosított 15/2004. (IV.09.) rendelet
az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről

39/2004.(VII.30.), 8/2006.(II.21.) és 13/2006.(V.11.) rendelettel módosított 22/2004.(V.01.) rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL
( egységes szerkezetben )

30/2005.(X.12. és 23/2006.(VIII.23.) rendelettel módosított 24/2004. ( V.1. ) rendelet
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról
(egységes szerkezetben )

48/2004. (XII.16.) rendelettel módosított 30/2004. (VII.16.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
( egységes szerkezetben )

49/2004.(XII.16.), 38/2005.(XII.16.) és 3/2007.(I.24.) rendelettel módosított 31/2004. ( VII.16. ) rendelet
a helyi iparűzési adóról
( egységes szerkezetben )

26/2005.(VIII.31.) és 24/2006.(VIII.23.) rendelettel módosított 34/2004. ( VII.15. ) rendelet
a közterület-használat szabályozásáról
( egységes szerkezetben)

az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) rendelet
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról
( módosításokkal egységes szerkezetben )

31/2005. (X.12.) rendelettel módosított 37/2004. (VII.16.) rendelet
az önkormányzat által végzett közműépítéshez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról
( egységes szerkezetben )

2/2005. (I.21.) és 15/2005.(IV.20.) rendelettel módosított 51/2004. (XII. 16.) rendelet
a talajterhelési díjról
( egységes szerkezetben )

12/2005. ( IV.20. ) rendelet
a 2004. évi költségvetés teljesítéséről

13/2005. ( IV.20. ) rendelet
Kunhegyes Város Önkormányzata 2004. évi egyszerűsített beszámolójáról

20/2005. (VII.13.)) rendelet
az Önkormányzat által egyes jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatások pénzügyi elszámolása rendjéről

4/2006. ( II.15. ) rendelet
az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtásáról

12/2006. (V.11.) rendelet
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

a 23/2010. (XII.01.) rendelettel módosított 14/2006.(V.26.) számú rendelet
az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról

18/2006 . (VII. 27.) rendelet
az Önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

31 /2006. ( XII.01.) rendelet
az Önkormányzat Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj alapításáról és odaítélésének rendjéről

5/2007 (I.24.) rendelet
a közbeszerzés helyben központosításáról

7/2007 (II.16.) rendelet
2007. évi költségvetés

a 18/2007. (IX.14.), 1/2008. (I.25.), 11/2008. (V.28.), 27/2008. (XII.23.) 1/2010. (II.16.) és 21/2010. (X.12.) rendelettel módosított 10/2007. (III.28.) számú rendelet
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

30/2007. (XII.14.) számú rendelet
a gyermekek védelméről és a pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

31/2007. (XII.14.) számú rendelet
a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

2/2008. (II.15.) számú rendelet
2008. évi költségvetés

5/2008. (III.28.) rendelet
a „Tiszta udvar, rendes ház" és „Tiszta utca” cím alapításáról

12/2008. ( V.27.) számú rendelet
a „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj alapításáról és adományozásáról

16/2008. (IX.12.) számú rendelet
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

23/2008. (XII.23.) számú rendelet
a köztemetőről és a temetkezésről szóló 7/2006.(II.15.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt átfogó módosításáról

26/2008. (XII.23.) számú rendelet
a luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 9/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2009. (II.13.) számú rendelet
a 2009. évi költségvetésről (a módosításokkal)

a 26/2009. (XII.23.) és 26/2010. (XII.16.) rendelettel módosított 2/2009.(II.13.) rendelet
a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(XII.14.) rendeletének módosításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

16/2009. (IX.16.) számú rendelet
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

18/2009. (IX.16.) számú rendelet
önkormányzati rendelet jogharmonizációs célú hatályon kívül helyezéséről

23/2009. ( XII.23. ) számú rendelet
a a helyi iparűzési adóról

2/2010 (II.16.) rendelet
a 2010. évi költségvetésről (módosításokkal)

6/2010 (III.10.) rendelet
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjairól

10/2010 (IV.21.) rendelet
a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

11/2010 (IV.21.) rendelet
Kunhegyes Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolójáról

13/2010. (V.28. ) rendelet
a „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról

14/2010. (VI.22.) rendelet
A „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért” Díj alapításáról és adományozásáról

22/2010. (X.12.) rendelet
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról

27/2010. (XII.16.) rendelet
a 2011. évi önkormányzati közüzemi ivóvíz- és csatornadíjak megállapításáról

28/2010.(XII.29.) rendelet
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

3/2011. (I.26.)
önkormányzati rendelet
a Helyi Építési Szabályzatról

 
4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
a 2011. évi költségvetésről

 
5/2011. ( II.16.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés
térítési díjairól
 
6/2011. ( II.16.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő
térítési- és tandíj megállapításának szabályairól
 

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2007-07-24 (7330 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.008 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net