TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.05.14.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
KUNHEGYES VÁROSI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSA ÉS FÉRŐHELY BŐVÍTÉSE


„Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kunhegyes Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számmal 2019.05.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2019.10.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján az Önkormányzat 196,22 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogatás intenzitása: 100%.

A projekt célja a Kunhegyesen élő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása. Ezzel együtt a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése. További cél a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása a meglévő bölcsőde felújításával és kapacitás növelésével a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezésének biztosítására. A projekt keretében fejlesztésre kerülő intézmény a kunhegyesi bölcsődének helyt adó épület, melynek tulajdonosa és fenntartója Kunhegyes Város Önkormányzata. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám jelenleg 20 fő. A rendelkezésre álló kapacitás azonban a kedvező demográfiai adatok miatt kevés. A fejlesztés révén a bölcsőde kapacitása 20 főről 34 főre növekszik.
A fejlesztés tartalma: A fejlesztés keretében új bölcsődei férőhelyek kerülnek kialakításra. A meglévő épület átalakítása révén létrejövő új bölcsődei épületrész egy csoportszobában maximum 14 fő 0-3 éves korú gyermek nevelését teszi majd lehetővé. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám jelenleg 20 fő. A rendelkezésre álló kapacitás azonban a kedvező demográfiai adatok miatt kevés. A fejlesztés révén így a bölcsőde kapacitása 20 főről 34 főre növekszik. Az épület bővítésén túl a jelenlegi bölcsődei belső rész is felújításra kerül. Továbbá a projekt a bölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, játékok beszerzését.
A fejlesztés eredményeként szélesebb körben lesz hozzáférhető a bölcsődei szolgáltatás Kunhegyesen. Ezáltal javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára, így megteremtődik a lehetősége annak, hogy a lakóhelytől függetlenül a gyermekek ugyanolyan feltételek mentén indulhassanak el az életben, mely egyértelműen a területi különbségek csökkentése a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása irányába hat. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelező. A nyertes cég a Kunhegyesi Építők Kft lett, akivel a szerződéskötésre 2020.11.10-én került sor.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30.

A munkaterület (2020.11.13.) átadást követően, a kivitelezési munkálatok elkezdődtek. Vállalkozó feladatai közé tartozott a már meglévő bölcsőde épületrész felújítása, korszerűsítése és kismértékű átalakítása, meglévő romos melléképület bontása, az épület bővítéséből adódóan a kazánház épületének teljes áthelyezése és korszerűsítése. A kivitelezés 2022. január 14-én sikeres műszaki átadás –átvétellel zárult.
2022.április 13-án a jogerős használatbavételi engedély is kiadásra került, így a gyermekek birtokba vehették a megújult bölcsődét.

 

 

További információ kérhető:
Fridrik Zsanett projektmenedzser
Elérhetősége: +36-20/542-6002, palyazat@kunhegyes.hu

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2021-06-23 (1142 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.008 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net